top of page

वैयक्तिक पोषण शिक्षण

पौष्टिकतेचा परिणाम एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनातील सर्व भागात होतो. वैयक्तिक न्यूट्रिशन एज्युकेशन संपूर्ण व्यक्तीकडे लक्ष देऊन, त्यांच्या आरोग्याची स्थिती सुधारण्याचे लक्ष्य घेत असलेल्या व्यक्तींसाठी आहे. प्रदान केलेल्या सेवा प्रामुख्याने वैद्यकीय पोषण थेरपीसाठी असतात; एक ते एक शिक्षण आणि समुपदेशन सत्राद्वारे दिले जाणारे वजन कमी / वजन वाढणे, खेळांचे पोषण इत्यादीसाठी मार्गदर्शन. हे पौष्टिक शिक्षण आणि समुपदेशनाचा वापर करून वैद्यकीय / वजनविषयक समस्यांसाठी संपूर्ण टिकाऊ उपाय शोधणार्‍या व्यक्तींसाठी आहे.

اور

जुवेनेटच्या वैयक्तिक शिक्षणाचे फायदे:

 • समोरासमोर सत्रे (साथीच्या आजारात ऑनलाइन)

 • आम्ही क्लायंटला त्यांच्या पोषण आणि जीवनशैलीसाठी वैयक्तिक दृष्टीकोन प्रदान करतो, त्यापेक्षा अट ऐवजी क्लायंटचे स्पॉटलाइट होते.

 • चांगल्या आरोग्यासाठी ध्येयभिमुख दृष्टीकोन; दीर्घ मुदतीच्या उद्दीष्टांना साध्य करण्यायोग्य अल्प मुदतीमध्ये विभागणे.

 • क्लायंटद्वारे निश्चित केलेली उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी सकारात्मक वर्तन सुधारणेची तंत्र आणि सकारात्मक सवय तयार करणे.

 • आमच्या सत्रामध्ये क्लायंटचे कुटुंब आणि मित्र (क्लायंटच्या इच्छेनुसार) यांचा समावेश असतो कारण त्यांच्या समर्थनाद्वारे क्लायंटची उद्दीष्टे गाठण्यात विशिष्ट सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.

 • पोषण आणि जैविक विज्ञान, परंपरा, ग्राहकांची सद्य: जीवनशैली आणि प्राधान्ये आणि सामाजिक विज्ञान त्यांचा आरोग्य लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी क्लायंटला मार्गदर्शन करण्यासाठी वापरतात.

Nutrition impacts all areas of an individual's life. Individual Nutrition Education is for individuals who are aiming to improve their current health status, by focusing on the person as a whole. Services provided are primarily for medical nutrition therapy; guidance for weight loss/weight gain, sports nutrition, etc given through one-to-one education and counselling sessions. It is meant for individuals looking for an overall sustainable solution for their medical/weight issues using nutrition education and counselling.

Advantages of Juvenate's Individual Education:

 • Face-to-face sessions (online during the age of pandemics)

 • We provide the client a personal approach to their nutrition and lifestyle, spotlighting the client rather than a condition.

 • Goal oriented approach to better health; splitting long-term goals into achievable short term ones.

 • Using positive behaviour modification techniques and positive habit formation to achieve the goals set by the client.

 • Our sessions include the client's family and friends (as per the client's wishes) as their support can have a marked overall positive outcome in achieving the client's goals.

 • Nutrition and biological sciences, traditions, the clients' current lifestyle and preferences, and social sciences are used to guide the client to achieve their health goals.

individual nutrition
bottom of page